Facebook YouTube

Spotkanie z poezją Norwida

Spotkanie z poezją Norwida” – koncert poetycki przygotowany przez Laboratorium Teatralne Retoryki Stosowanej. Premiera spektaklu miała miejsce 5 listopada 2013 roku w auli im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego na KUL-u. Koncert był częścią konferencji, pt.: „Kulturowy wymiar twórczości Cypriana Norwida” organizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *