Retoryka na KULu – koncepcja nauczania

Zainteresowanie retoryką od szeregu lat stale rośnie. Dlatego też główne ośrodki akademickie w kraju zaczynają wpisywać ją do swojej oferty edukacyjnej. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest pod tym względem w awangardzie w Polsce. Przygotowaliśmy nowy, pod wieloma względami wyjątkowy kierunek studiów uniwersyteckich, jakim jest retoryka stosowana.  Jej program opiera się na oryginalnej, dość precyzyjnie określonej koncepcji. Towarzyszą jej mianowicie trzy założenia:

  1. Korzystamy z całego bogactwa retoryki klasycznej. Powtarzamy za klasykami przekonanie, że sztuka pięknego mówienia jest w praktycznym wymiarze zwieńczeniem, ukoronowaniem wykształcenia humanistycznego. Dobrze wyedukowany człowiek powinien umieć bronić w dyskusji swoich racji, ale także zabierać głos w sprawach publicznych i robić to nie tylko skutecznie, ale również w zgodzie z klasycznymi kanonami – czyli w służbie prawdy, dobra i piękna.
  2.  Wykorzystujemy wielowiekowe, europejskie dziedzictwo artes liberales. Sięgamy do trivium (gramatyka – retoryka – logika), ponieważ chcemy przekazać wiedzę z dziedziny ludzkiego komunikowania w sposób pełny. Retorykę wspomagają więc z jednej strony językoznawstwo z drugiej logika i sztuka argumentacji. Językoznawstwo uczy poprawnego, eleganckiego posługiwania się polszczyzną, wyboru odpowiedniego stylu i dobrej kompozycji tekstu. Logika daje precyzję i porządek intelektualny. Retoryka, zbierając te doświadczenia pozwala posługiwać się efektownym, rzeczowym i perswazyjnym tekstem.
  3.  Jesteśmy przekonani, że tak rozumiana retoryka jest bardzo nowoczesna. Uważamy, że retoryka klasyczna w swym praktycznym, zdroworozsądkowym podejściu była niezwykle uniwersalna i w wielu wymiarach ponadczasowa. Dlatego też sądzimy, że można z powodzeniem zastosować ją do współczesnych sytuacji komunikacyjnych. Reguły sztuki oratorskiej, także zasady posługiwania się słowem i gestem znajdą zastosowanie zarówno w prasie, mediach elektronicznych i w wielu innych dziedzinach życia społecznego, jak: polityka, reklama czy public relations.

Czego uczymy na Retoryce?

Retoryka stosowana to trzyletni program studiów licencjackich oraz dwuletni studiów magisterskich. Studenci uczęszczali m.in. na przedmioty, takie jak: historia retoryki, kultura antyczna, teoria komunikacji społecznej, mnemotechnika, kompozycja wypowiedzi ustnych i pisemnych, kultura języka, stylistyka, korygowanie błędów wymowy i emisję głosu, retoryka przekazów audiowizualnych, psychologia komunikacji, komunikacja emocjonalna, argumentacja retoryczna, elementy sztuki aktorskiej, analiza przekazów retorycznych i wiele innych zajęć: teoretycznych, jak i praktycznych – warsztatowych.