Retoryka dawniej i dziś. Inwencja – argumentacja – narracja

Współczesną retorykę stosuje się na gruncie badań interdyscyplinarnych, praktyki prawniczej i obszaru biznesowego. Dlatego, poprzez słowa “inwencja”, “argumentacja” i “narracja” chcemy zwrócić uwagę na te charakterystyczne dla retoryki środowiska funkcjonowania.
Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL, Fundacja „Klasyczna Szkoła Filozofii im. O. Jacka Woronieckiego” zapraszają na konferencję

Retoryka dawniej i dziś
Podmiotowość – Perswazja – Krytyczne myślenie

Tegoroczną konferencję podzieliliśmy na dwie części. Tematem pierwszego dnia będzie “Podmiotowość – Perswazja – Krytyczne Myślenie”. Prelegenci skupią się na problemach komunikacyjnych obecnych w aktualnych badaniach naukowych. Natomiast drugiego dnia zostanie przybliżona specyfika badań prowadzonych w inwencji, argumentacji i narracji retorycznej pod hasłem: “Retoryka dawniej i dziś. Inwencja – Argumentacja – Narracja”.
Celem konferencji jest ukazanie spektrum zastosowań retoryki na płaszczyźnie różnych działalności człowieka: badawczej, prawniczej i przedsiębiorczej. Referaty będą poruszać następujące zagadnienia:
 1. Wielowymiarowość współczesnych badań komunikacji.
 2. Możliwość aplikacji narzędzi retorycznych do praktyki prawnej.
 3. Kulturowe i społeczne zastosowania współczesnej komunikacji retorycznej.
Konferencja ma na celu również wymianę doświadczeń oraz przedstawienie wyników badań naukowych młodych przedstawicieli środowiska akademickiego, a także zdobywanie doświadczenia w zakresie wystąpień publicznych i prezentacji rezultatów badań.
Organizatorami konferencji są Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL, Szkoła Doktorska KUL, Uczelniany Samorząd Studentów KUL oraz Koło Naukowe Studentów Retoryki Stosowanej KUL. Współczesną retorykę stosuje się na gruncie badań interdyscyplinarnych, praktyki prawniczej i obszaru biznesowego. Dlatego, poprzez słowa “inwencja”, “argumentacja” i “narracja” chcemy zwrócić uwagę na te charakterystyczne dla retoryki środowiska funkcjonowania.

Katedra Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL
Fundacja „Klasyczna Szkoła Filozofii im. O. Jacka Woronieckiego”

zapraszają na konferencję

Retoryka dawniej i dziś
Podmiotowość – Perswazja – Krytyczne myślenie

https://retoryka.kul.pl/

23 marca 2023 (czwartek)

CTW-113
ONLINE https://bit.ly/retoryka_dawniej_dzis_d1

 • 10:00 – 10:05 Otwarcie konferencji
 • 10:05 – 10:25 Andrei Ahapau (Uniwersytet Łódzki) O potrzebie rozwoju kompetencji komunikacyjnej nauczycieli akademickich – diagnoza, problemy, wyzwania, rozwiązania
 • 10:25 – 10:45 Anna Sędłak (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Postawa nadawcy w komunikatach emocjonalnych. Analiza na podstawie uczucia nienawiści
 • 10:45 – 11:05 Jacek Czerwiński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Dezinformacja jako współpraca. Rola grup i społeczności wirtualnych w rozpowszechnianiu fałszywych informacji
 • 11:05 – 11:25 Wojciech Stachyra (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Kształtowanie się internetowych narracji dotyczących e-zdrowia w perspektywie sieciowej
 • 11:25 – 11:45 Joanna Gruszka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Battle or reconciliation: a few words on environmental discourse

11:45 – 11:55 Dyskusja

11:55 – 12:05 PRZERWA KAWOWA

 • 12:05 – 12:25 Alicja Kornicka (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Retoryka i krytyczne myślenie – punkty wspólne
 • 12:25 – 12:45 Jakub Janczura (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu): Krytyczne myślenie w filozofii dla dzieci
 • 12:45 – 13:05 Jarosław Chojnacki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II): Krytyka schematu argumentacyjnego Stephena Toulmina
 • 13:05 – 13:25 Kaz Kukiela (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II):
 • 13:25 – 13:45 Jakub Ferek (Akademia Retoryki Igora Zalewskiego / Uniwersytet Warszawski): Między argumentacją a erystyką – rzetelność argumentacji w pismach procesowych

13:45 – 13:55  Dyskusja

13:55 – 14:55 PRZERWA OBIADOWA

 • 14:55 – 15:15 Maksymilian Kuźmicz (Stockholm University): Balance in law – nice narrative or useful invention?
 • 15:15 – 15:35 Raziyeh Taherkhani (Catholic University in Ružomberok): The philosophy affair in Iran
 • 15:35 – 15:55 Elnaz Naghdi Sede (Shahid Beheshti University of Tehran): Rethinking the concept of community in communitarianism: Iran as a case
 • 15:55 – 16:15 Andrew Gniadek (Quinnipiac University in Hamden) Narration in Podcasting: Using Carmelite Saints to Narrate Carmelite Spirituality
 • 16:15 – 16:35 Aleksandra Siurdyna (Solent University in Birmingham) Critical thinking as 21st-century skills – opportunities and benefits for students business and management course

16:35 – 16:45  Dyskusja

16:45 – 16:50 Zakończenie I dnia konferencji

 

24 marca 2023 (piątek)

ONLINE https://bit.ly/retoryka_dawniej_dzis_d2

 • 10:00 – 10:05 Otwarcie II dnia konferencji
 • 10:05 – 10:25 Marek Błaszczyk (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Karla Jaspersa filozofia komunikacji
 • 10:25 – 10:45 Andrii Matvieiev (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Wykorzystywanie retoryki w propagandzie państwowej na przykładzie KRLD
 • 10:45 – 11:05 Wojciech Pietrykowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) Dyskusja we współczesnym społeczeństwie – jak bardzo obecność manipulacji sprzyja degradacji polemiki w przestrzeni publicznej?
 • 11:05 – 11:25 Mateusz Jezuit (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Retoryka monokulturowa króla Alfonsa X Mądrego. Prawda czy mit?

11:25 – 11:35 Dyskusja

11:35 – 11:45 PRZERWA

 • 11:45 – 12:05 Iwona Grodź (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Strategie retoryczne we współczesnych dyskursach filmowych. Casus reklam filmów
 • 12:05 – 12:25 Kacper Janik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) Wpływ narracji na percepcję – jak kontekst sytuacyjny wpływa na postrzeganie postaw? – na przykładach fandomu serialu Ród Smoka
 • 12:25 – 12:45 Edwin Olczak (Uniwersytet Łódzki) Polska fantastyka, czyli opowieść o ewolucji narracji na przykładzie „Sagi o Wiedźminie”

12:45 – 12:55 Dyskusja

12:55 – 13:55 PRZERWA OBIADOWA

 • 13:55 – 14:15 Justyna Telenga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Znaczenie mowy końcowej w procesie karnym
 • 14:15 – 14:35 Mariusz Paradowski (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie) Niezmienność zastosowania retoryki w sferze nauk prawnych jako paradygmat koncepcji statycznych
 • 14:35 – 14:55 Waldemar Jagodziński (Uniwersytet Łódzki) Aksjologia demokratycznego państwa prawa jako element retoryki dyskursu sądowoadministracyjnego

14:55 – 15:05 Dyskusja

15:05 – 15:10 Zakończenie konferencji

 

 

 

Chcesz być na bieżąco
z informacjami o Olimpiadzie?
Subskrybuj nasz newsletter!

Nie będziemy spamować. Obiecujemy.
Masz wątpliwości - kliknij po więcej informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *