Facebook YouTube

Wykorzystujemy wielowiekowe, europejskie dziedzictwo artes liberales

Sięgamy do trivium (gramatyka – retoryka – logika), ponieważ chcemy przekazać wiedzę z dziedziny ludzkiego komunikowania w sposób pełny. Retorykę wspomagają więc z jednej strony językoznawstwo z drugiej logika i sztuka argumentacji. Językoznawstwo uczy poprawnego, eleganckiego posługiwania się polszczyzną, wyboru odpowiedniego stylu i dobrej kompozycji tekstu. Logika daje precyzję i porządek intelektualny. Retoryka, zbierając te doświadczenia pozwala posługiwać się efektownym, rzeczowym i perswazyjnym tekstem.