Retoryka stosowana KUL

 

niezwykłe studia – wyjątkowe kompetencje

 

Retoryka Stosowana na KUL-u, to – unikalne w skali Polski – praktyczne i wszechstronne studia, które uczą jasnego i logicznego myślenia oraz pięknego i skutecznego mówienia.

W dobie mediów cyfrowych dają niezwykłe wprost umiejętności kontaktu z drugim człowiekiem, bycia z ludźmi – świadomego oddziaływania na nich poprzez słowo i gest.

Kształtują wysokie kompetencje perswazyjne – uczą solidnej argumentacji, przekonywania, sztuki dyskusji i obrony przekonań, nie ulegania naciskom i wpływom.

Przygotowują profesjonalnych mówców i konferansjerów, rzeczników prasowych i specjalistów od kształtowania wizerunku, copywriterów i dziennikarzy, szkoleniowców i trenerów oraz wnikliwych analityków i komentatorów rozmaitych form komunikacji.

 

Najnowsze tendencje na rynku pracy są bardzo charakterystyczne. Poszukuje się specjalistów w zakresie tzw. „kompetencji miękkich”. Szefowie i właściciele firm doszli do jednoznacznych wniosków. Rzadko kiedy absolwenci szkół wyższych są przygotowani do wykonywania swego zawodu. Potrzebne są więc szkolenia, by podnieść ich kwalifikacje. Uważa się, że można przeszkolić pracownika niemal w dowolnej dziedzinie. Ale sprawić, by umiał się dobrze komunikować, współpracować z ludźmi, jasno się wyrażać, logicznie i sensownie myśleć – jest niezwykle trudno! Dlatego najbardziej cenione są obecnie: myślenie analityczne i syntetyczne, zdolności komunikacyjne, rozumienie tekstu, samodzielność i kreatywność, ale zarazem umiejętność porozumienia i współpracy w grupie.

Można zatem powiedzieć, że retoryka jest dziś kierunkiem najbardziej adekwatnym do współczesnej rzeczywistości. W połączeniu z dyscyplinami, takimi jak: prawo, psychologia, dziennikarstwo czy politologia może przynieść nadzwyczajne efekty!

Retoryka jest elementem dobrego, akademickiego i wysoko cenionego wykształcenia. To „kanoniczny” przedmiot prestiżowych amerykańskich i wielu zachodnich uniwersytetów. Jest wyróżnikiem ogłady, elokwencji i wysokiej kultury ich absolwentów. A dotyczy różnych typów studiów, nie tylko humanistycznych czy prawniczych, ale także przyrodniczych czy inżynieryjnych. Jasne myślenie, dobra argumentacja i logiczna dyskusja są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w każdej dyscyplinie i dziedzinie.

 

 

CZEGO UCZYMY W RAMACH RETORYKI STOSOWANEJ?

 • emisji głosu, właściwej dykcji i artykulacji,
 • technik szybkiego zapamiętywania i efektywnego uczenia się,
 • wystąpień publicznych, panowania nad stresem i świadomego używania gestów,
 • kultury języka i żywego słowa oraz poprawności językowej i myślowej,
 • logiki i argumentacji oraz perswazji i przekonywania,
 • sztuki dyskusji, debaty, a także negocjacji i mediacji,
 • pisania tekstów użytkowych i perswazyjnych,
 • obrony przed manipulacją, propagandą i nakłanianiem,
 • analizy przekazów werbalnych, wizualnych i audiowizualnych.

ABSOLWENCI

 • z łatwością znajdą pracę we WSZYSTKICH miejscach, gdzie potrzebna jest komunikacja międzyludzka,
 • będą dobrze mówić oraz tworzyć dobre, profesjonalne teksty,
 • będą sprawnie posługiwać się słowem oraz logicznie i precyzyjnie myśleć,
 • będą potrafili dyskutować oraz przekonywać i bronić swoich racji,
 • będą rozumieli przekazy medialne i nie łatwo będzie nimi manipulować.

Zobacz także:

Kontakt – koordynator Kierunku – dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki:

 

Opowieści o retoryce