prof. dr hab. Piotr Jaroszyński

Facebook YouTube

Studia – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej 1974-1979; magisterium 1979 (Spór o przedmiot Metafizyki Arystotelesa w ujęciu Josepha Owensa, promotor – O. Prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec

Doktorat 1983 (Metafizyka piękna. Próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej, promotor – O. Prof. dr hab. Mieczysław A. Krąpiec

Studia podoktoranckie: Pontifical Institute of Medieval Studies, University of Toronto, 11.1983-08.1984

Habilitacja 1990 (Estetyka czy filozofia piękna?)

Tytuł profesora nauk humanistycznych: 15.04.2015.