Facebook YouTube

Korzystamy z całego bogactwa retoryki klasycznej

Powtarzamy za klasykami przekonanie, że sztuka pięknego mówienia jest w praktycznym wymiarze zwieńczeniem, ukoronowaniem wykształcenia humanistycznego. Dobrze wyedukowany człowiek powinien umieć bronić w dyskusji swoich racji, ale także zabierać głos w sprawach publicznych i robić to nie tylko skutecznie, ale również w zgodzie z klasycznymi kanonami – czyli w służbie prawdy, dobra i piękna.