Facebook YouTube

Czego uczymy na Retoryce?

Retoryka stosowana to trzyletni program studiów licencjackich oraz dwuletni studiów magisterskich. Studenci uczęszczali m.in. na przedmioty, takie jak: historia retoryki, kultura antyczna, teoria komunikacji społecznej, mnemotechnika, kompozycja wypowiedzi ustnych i pisemnych, kultura języka, stylistyka, korygowanie błędów wymowy i emisję głosu, retoryka przekazów audiowizualnych, psychologia komunikacji, komunikacja emocjonalna, argumentacja retoryczna, elementy sztuki aktorskiej, analiza przekazów retorycznych i wiele innych zajęć: teoretycznych, jak i praktycznych – warsztatowych.